Program na hlavnom pódiu

Program Trhu kože

V rámci prvého ročníka podujatia pre verejnosť TRH KOŽE budú okrem prezentačných miest partnerských firiem a odborných poradní s renomovanými lekármi prebiehať na hlavnom pódiu prednášky, diskusie a prezentácie významných odborníkov z oblasti dermatológie, ktoré sa budú venovať týmto kožným ochoreniam a problémom.

 • 10:00 - 10:15 - Úvod

  Prim. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD. a Mgr. Lele Zemanová

 • 10:15 - 11:30 - Psoriáza

  Prim. MUDr. Peter Kozub, PhD., Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MUDr. Daniel Čierny, PhD. a Mária Cetkovská – Bodkáčik

 • 11:30 - 11:40 - Prestávka

  Video spoty pacientských organizácii a partnerov

 • 11:40 -12:45 - Atopický ekzém

  Prim. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Alena Masarovičová – Smrdáky, Ľubica Bergmanová – SPaA

 • 12:44 - 13:00 - Červený kríž

  Ukážky prvej pomoci pri popáleninách a poraneniach.

 • 13:00 - 14:00 - Akné

  MUDr. Eva Škutilová a Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

 • 14:00 - 14:10 - Prestávka

  Video spoty pacientských organizácii a partnerov

 • 14:10 - 15:10 - Nádorové ochorenia

  MUDr. Katarína Poláková, PhD., MUDr. Desana Borecká, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., Mgr. Silvia Schmidtmayerová, Eva Kováčová – LPR

 • 15:10 - 15:30 - Červený kríž

  Ukážky prej pomoci pri popáleninách a poraneniach.

 • 15:30 - 16:30 - Menej známe ochorenia

  Prim. MUDr. Peter Kozub, PhD., Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA a Prim. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

 • 16:30 - 16:45 - Vyhodnotenie súťaže

  Vyhodnotenie kvízu Trhu kože a odovzdávanie vecných cien.

 • 16:45 - 17:45 - Defekty a poranenia kože

  Prim. MUDr. Tomáš Kopal

 • 17:45 - 18:00 - Záver

Lele Zemanová

Riaditeľka agentúry ZEAL