18. ročník Európskeho dňa melanómu na Slovensku

Pandemická situácia výrazne ovplyvnila včasnú diagnostiku a skríning zhubných nádorov kože

Pandémia COVID-19 ťažko zasiahla a globálne narušila starostlivosť o onkologických pacientov. Kým pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať, alebo dokonca úspešne znižovať, v roku 2020 došlo k približne 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny. Teda až 40 % ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas. To platí aj pri pacientoch so zhubnými nádormi kože a malígnym melanómom“, uviedol na tlačovej konferencii k Európskemu dňu melanómu doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD. , prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

Zlepšenie skríningu a skoršia diagnostika melanómu prispeli pred pandémiou k stabilizácii úmrtnosti  na melanóm na Slovensku. Aký trend je možné očakávať teraz,  je zatiaľ otázne. Každý rok sa počet novodiagnostikovaných pacientov s malígnym melanómom napriek preventívnym programom zvyšoval o 5 až 8 %.  Európsky priemer v roku 2020 bol, čo sa týka incidencie, 22,9% a mortalita na zhubný melanóm 3,5 %. Na Slovensku sa incidencia pohybuje okolo 16 % avšak úmrtnosť je oveľa vyššia, na úrovni 6,7%“, uviedla ďalej MUDr. Zuzana Murárová, onkodermatologička z Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Malígny melanóm sa vyskytuje u pacientov v každom veku, ale objavuje sa stále u mladších jedincov a zaberá významné miesto medzi chorobami ľudí  produktívneho veku. Patrí medzi najčastejšie malignity u mladých žien do 40 rokov a u mužov je až dvakrát vyšší po 65. roku života.

Melanóm je zákerný v tom, že je veľmi mnohotvárny. Môže mať rôzne farby – odtiene hnedej, čiernej, ako rastie, môže sa v ňom objaviť červená, biela i modrá. Jestvuje dokonca melanóm, ktorému chýba pigment (tzv. amelanotický melanóm). Melanóm často charakterizuje  nepravidelný tvar, rozstrapkané, zubaté okraje a fakt, že rastie, mení sa. Obyčajne má aj priemer väčší ako bežné znamienko, čiže viac ako 5–6 mm. Melanóm sa môže zriedkavejšie vyskytnúť na oku, slizniciach či dokonca pod nechtom. Podozrivá byť mala byť aj každá nehojaca sa lézia na koži.

Diagnostika a prevencia

Diagnostika zhubných, ale aj nezhubných nádorov kože patrí k najrýchlejšie odhaliteľným práve kvôli miestu lokalizácie na povrchu pokožky. Je dôležité, aby ľudia venovali pozornosť zmenám na svojej koži a nepodceňovali žiaden atypický útvar a v prípade podozrenia vyhľadali dermatologickú ambulanciu. Včasná diagnostika a liečba je základným úspechom, ako predchádzať vzniku rakoviny kože.

 

Kto má zvýšené riziko vzniku melanómu?

  • ľudia, ktorí sa opakovane spálili na slnku
  • ľudia s fototypom kože I. a II. (bledá pokožka s pehami, ryšavé či plavé vlasy, modré oči)
  • ľudia s mnohopočetnými materskými znamienkami
  • pacienti, ktorých priamy pokrvný príbuzný (otec, matka, sestra, brat) mal melanóm (majú osemnásobné riziko!)
  • pacienti liečení preparátmi potláčajúcimi imunitu (po transplantáciách, s HIV, s psoriázou, artritídou, Crohnovou chorobou…)
  • muži a ženy po 65. roku života
  • pracovníci, ktorí sú chronicky vystavení slnečnému žiareniu (stavbári, cestári, montéri, poľnohospodári) – často však mávajú iné druhy rakoviny kože
  • ľudia, ktorí opakovane cestujú do exotických krajín (oblastí s vysokým UV-indexom)

Viac odborných informácií o prevencii, diagnostike a liečbe nádorov kože si môžete prečítať v brožúrke na stránke: www.trhkoze.sk/melanom-prirucka-pre-pacientov-s-rakovinou-koze/

Symfónia Tvojej kože nemusí byť osudová!

Pod týmto sloganom sa začal osemnásty ročník edukačnej kampane v rámci Európskeho dňa melanómu, do ktorého sa zapája aj Slovensko. Vzhľadom na pandemickú situáciu tento a uplynulý rok sa kampaň realizuje len prostredníctvom elektronických médií a sociálnych sietí. Jej cieľom je metaforickou formou prirovnať našu kožu k symfónii, ktorú tvoria noty v podobe pigmentových útvarov a nedovoliť, aby sa rozladila. Cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť prevencie rakoviny kože.

Partnermi kampane sú Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, OZ Pacientov s dermatologickými malignitami, edukačná platforma Trh kože a farmaceutická spoločnosť Novartis.

www.sdvs.sk / www.trhkoze.sk / www.rakovinakoze.sk