Interaktívna mapa ambasádorov urtikárie na Slovensku

SK2009859286

Zoznam ambasádorov urtikárie podľa krajov

Luděk Hochmuth Nám. L. Svobodu 1 Banská Bystrica
Marcela Slobodníková Cesta k nemocnici 1 Banská Bystrica
Renáta Valkyová Kyjevské námestie 8 Banská Bystrica
Slavomír Urbanček Nám. L. Svobodu 2 Banská Bystrica
Pauerova Sylva Ulica T. G. Masaryka 338/28 Lučenec
Ľubica Zollerová Dobšinského 4380 Rimavská Sobota
Kmečová Viera M.M.Hodžu 22 Zvolen
Flimer Vladimír Sládkovičova 492 Žiar nad Hronom
Nemšovská Jana Mickiewiczova 14 Bratislava 1
Pružinec Peter Mickiewiczova 13 Bratislava 1
Zelenayová Zuzana Ružinovská 6 Bratislava 2
Žilinková Mária Ružinovská 6 Bratislava 2
Sninčáková Deana Nám. 1.mája 6 Senec
Tomáš Kampe Trieda SNP 1 Košice
Roman Benedik Duklianska 6 Michalovce
Monika Hudyová Chrapčiakova  1 Spišská Nová Ves
Mária Licková SNP 3696/89 Trebišov
Hadvabová Svetlana Senný trh  799/6 Komárno
Hasičová Daniela Námestie Hrdinov 15 Levice
Danielová Eva Špitálska 13 Nitra
Košturiak Radovan Hviezdoslavova 1 Nitra
Šalkovská Jana Špitálska 6 Nitra
Kozub Peter Slovenská ulica 11 A Nové Zámky
Miškoová Agnesa F. Kapisztóryho 1048/5 Nové Zámky
Bobáková Erika Štúrová 33 Šaľa
Nadzamová Oľga Bernolákova 4207/19 Topoľčany
Mária Džupinová Sv. Jakuba 33 Bardejov
Ivan Hlinka Hradská cesta 2 Kežmarok
Jana Kováčová Gajanová Banícka č. 803/28 Poprad
prim. Dušan Pajerchin Banícka č. 803/28 Poprad
Silvia Petrová Jána Hollého 14 Prešov
Tomáš Kužma Vajanského 1 Prešov
Slávka Belvončíková Trieda SNP 516/17 Sabinov
Mária Džupinová Hviezdoslavova 34 Stropkov
Milada Pavlušová MUDr. Pribulu 412/4 Svidník
Hantáková Marína Ľ. Štúra  1920 Ilava
Klička Juraj Mýtna 146/7 Stará Turá
Kopál Tomáš Nemocničná  986 Považská Bystrica
Šimková Patrícia SNP 2 Handlová
Mištinová Andrea Matice Slovenskej  960/3 Nováky
Virčík Jozef Nábrežná 5 Prievidza
Hurtová Dagmar Pod Lachovcom 1727/55 Púchov
Serdahelyová Marta Koreszkova 936/7 Senica
Bajer Miroslav Starohájska 2 Trnava
Psotová Monika A. Žarnova 11 Trnava
Valašíková Halina Palárikova 2659 Čadca
Miriam Pilarová Nemocničná 12 Dolný Kubín
Jaroslav Barok J. D. Matejovie 542 Liptovský Hrádok
Juraj Péč Kollárova 3 Martin
Miloš Jeseňák Kollárova 2 Martin
Štefania Nemilová Kollárova 4 Martin
Anna Šušolíková ul. gen. Miloša Vesela 21 Ružomberok

Dráždivý problém

Objavili sa vám niekedy na koži z ničoho nič svrbivé vyrážky pripomínajúce popŕhlenie a nemali ste poňatie, z čoho? V medicíne existuje prípad muža, ktorý sa vyhádzal potom, ako začal hrať na trúbke. Ako neskôr vysvitlo – z vibrácií, ktoré nástroj pri hre vydával. Ide o zriedkavý prejav jedného z viacerých typov ochorenia urtikária.

Pupence, pre ktoré sa chcete vyzliecť z vlastnej kože

Urtikária je bežné relatívne ľahko diagnostikovateľné ochorenie. Patrí medzi 20 najčastejšie sa vyskytujúcich kožných ochorení. Na „vlastnej koži“ si ju aspoň raz za život vyskúša každý štvrtý človek. Najčastejšie sa vyskytuje medzi 20-40 rokom života, teda ochorenie postihuje ekonomicky aktívnu časť obyvateľstva.