Aktinická (solárna) keratóza

/
Aktinická (solárna) keratóza označuje rôznorodé zmeny na…
/
MUDr. Zuzana Murárová, onkodermatologička z NOU otvorila…

„P“ ako prevencia

Prevencia by sa mala u každého z nás vykonať raz ročne, samozrejme, keď vidíme problém, treba ísť hneď k svojmu dermatológovi v mieste bydliska. Ten pacienta vyšetrí, väčšinou aj dermatoskopicky.

Melanóm a dôležitosť kontroly znamienok

Z roka na rok výskyt kožných melanómov rastie a s ním aj naše prízvukovanie a neustále opakovanie dôležitosti preventívnej prehliadky a kontroly znamienok a iných kožných útvarov na tele.

Záznam z tlačovej konferencie pri príležitosti Európskeho dňa melanómu na Slovensku v roku 2021

/
V stredu 19. mája 2021 sa uskutočnila z virtuálneho štúdia…

Spinocelulárny karcinóm – spinalióm je nemelanómovou rakovinou kože

/
Spinocelulárny karcinóm, alebo Squamous Cell Carcinoma (SCC)…

Zhubný melanóm patrí medzi najčastejšie vyskytujúce sa rakoviny kože. Jeho výskyt stále narastá.

/
O melanóme a rakovine kože diskutoval na 4. ročníku Trhu…