Zdravotné riziká z používania solárií

Solária sú prístrojové zariadenie, ktoré sa používajú na kozmetické opaľovanie kože umelými zdrojmi UV–A žiarenia s nepatrným podielom emisií UV–B žiarenia. UV žiarenie sa vyrába pomocou vhodných lámp. Pomocou filtrov sa nastavuje pomer medzi žiarením UV–A a UV-B s cieľom zabrániť erytémom, preto je UV–B žiarenie obmedzené. Tým sa stráca dlhšie trvajúci efekt zhnednutia, preto sa musí aplikovať UV-A žiarenie s vyššou intenzitou (okamžitá pigmentácia). Nevýhodou solárií vrátane bio-solárií je skutočnosť, že nepodporujú vznik vitamínu D.

Rýchle zhnednutie má svoje riziká

UVA lúče prenikajú do spodných vrstiev pokožky a prinášajú rýchle, ale aj rýchlo miznúce zhnednutie. Spôsobujú začervenanie kože, urýchľujú jej starnutie (tvorbu vrások a stratu elasticity) – na energiu bohatšie UVB lúče sa zachytávajú v horných vrstvách kože a spôsobujú oneskorené, ale trvalejšie hĺbkové zhnednutie. Pri vysokých dávkach môžu spôsobiť poškodenie DNA s rizikom vzniku rakoviny kože – zvlášť citlivo na UV žiarenie reagujú oči. UV žiarením sa môže podráždiť alebo zapáliť rohovka a spojovky.

IARC – Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny zaradila UV žiarenie od roku 2009 do najvyššej kategórii rizika vzniku rakoviny: karcinogénne pre človeka (predtým bolo v kategórii: pravdepodobne karcinogénne pre človeka). UVA žiarenie je tiež v 1. triede karcinogenity a jeho nadmernému žiareniu by malo byť zabránené.

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia (zdroj: WEBMD Health News ) – používanie solárií je významne nebezpečné z hľadiska vzniku rakoviny kože (rakovinu kože spôsobuje UVA a UVB žiarenie) – štúdie poskytujú dostatok dôkazov o tom, že významnú úlohu v náraste výskytu melanómu kože zohráva používanie solárií spolu s expozíciou na slnku – v posledných rokoch bol zaznamenaný významný nárast výskytu melanómu kože hlavne medzi mladými ženami – vedecké dôkazy o tom, že soláriá zapríčiňujú smrteľné ochorenie rakoviny kože sa považujú za dostatočné a kompletné.

Rady pre opaľovanie v soláriu

 1. Maximálny prípustný čas jednorázového ožarovania pokožky klienta v soláriu je 30 minút
 2. Počiatočná doba ožiarenia je stanovená výrobcom podľa typu trubíc a citlivosti pokožky v rozmedzí od 5 – 15 minút. Dávky ožiarenia je možné postupne zvyšovať
 3. Opaľovací cyklus má pozostávať z 1 – 10 slnení, pričom v priebehu roka je doporučené absolvovať maximálne 6 procedúr, medzi ktorými by mala byť pauza min.4 týždne
 4. Po prvom použití solária má nasledovať pauza min. 48 hodín
 5. Medzi ďalšími opaľovaniami by mala byť pauza min. 24 hodín, pri akýchkoľvek negatívnych reakciách pokožky je doporučené v procedúrach nepokračovať
 6. Pri slnení je nutné si chrániť oči špeciálnymi okuliarmi s UV filtrom, len zatvoriť oči nestačí, lúče prenikajú aj cez viečka
 7. Pred opaľovaním odstráňte z kože všetky kozmetické prostriedky a šperky
 8. Používajte opaľovacie krémy, ktoré sú špeciálne určené pre soláriá. Zabraňujú vysušeniu pokožky a niektoré obsahujú zložky, ktoré opaľovanie zosilní
 9. Používanie solária počas tehotenstva je nutné prekonzultovať s lekárom
 10. Po opaľovaní sa niekoľko hodín nesprchujte aby ste neprerušili proces pigmentácie.
 11. Neopaľujte sa v ten istý deň v soláriu aj na prirodzenom slnku /dávky UV žiarenia sa násobia Soláriá nie sú vhodné – pre osoby s alergiou alebo precitlivenosťou na UV žiarenie – pre osoby s mnoho početnými znamienkami a osoby s nízkym fototypom – pre tehotné ženy a ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu, hrozí nepríjemná pigmentácia – pre osoby do 18 rokov, ich koža je tenšia a vyvíja sa imunitne i štrukturálne