Lekári v odborných diskusiách

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Prednosta Detskej dermatovenerologickej kliniky LFUK a NÚDCH Bratislava, Prezident SDVS

MUDr. Eva Škutilová, MPH

Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava

MUDr.Katarína Kovarčíková

Dermatovenerologická ambulanica, Fakultná nemocnica Nitra

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

Prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB

MUDr. Katarína Sisol

Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarína Sisol , Bratislava-Ružinov

MUDr. Desana Borecká

Kožná ambulancia, Národný onkologický ústav Bratislava

MUDr. Gabriela Kolátorová

Dermatovenerologická ambulanica, Dermavita

MUDr. Zuzana Murárová PhD.

Kožná ambulancia, Národný onkologický ústav Bratislava

prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB

MUDr. Diana Višňovská

Concept Clinic

Mgr. Janka Dobšovičová Černáková

Prezidentka Ligy proti reaumatizmu

MUDr. Zuzana Zelinková PhD.

Gastroenterlogická ambulacia, neocnica Sv. Michala Bratislava