Lekári v odborných diskusiách

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

MUDr. Zuzana Murárová PhD.

MUDr. Kristína Šuchaňová

MUDr. Petra Imlejová, MPH

MUDr. Vladimír Flimer

MUDr. Jana Nemšovská, MHA

MUDr. Tomáš Kampe, MPH