Lekári v odborných diskusiách

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Prednosta Detskej dermatovenerologickej kliniky LFUK a DFNsP Bratislava, Prezident SDVS

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

Prednostka Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Prednosta Dermatovenerologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – Onkodermatologická ambulancia

MUDr. Gabriela Kolátorová

Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava, vedecký sekretár SDVS

MUDr. Eva Škutilová, MPH

Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava – Podunajské Biskupice

MUDr. Martina Part, PhD.

Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB

MUDr. Ružena Sochorová, CSc.

LIFE STYLE Centrum laserovej a estetickej dermatologie

MUDr. Dagmar Mičeková, PhD.

Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.

MUDr. Jana Nemšovská, MHA