Atopická dermatitída (AD), alebo atopický ekzém, je chronické, imunitne sprostredkované ochorenie, ktoré je systémové, nevyliečiteľné, viditeľné na koži. V súčasnosti ňou trpí 2-10% svetovej populácie a v mnohých prípadoch začína už počas prvých šiestich mesiacov života dieťaťa. Prejavuje sa ako červená, svrbivá vyrážka, avšak pri pokožke to nekončí. Prejavy, ktoré sú zreteľné na povrchu, sú iba viditeľnými príznakmi hlbšieho zápalového procesu. AD však okrem kože, má dopad aj na psychiku pacienta.   Čo je to atopická dermatitída? Atopická dermatitída je neinfekčné, autoimunitné, chronické ochorenie, pri ktorom sa striedajú lepšie a horšie obdobia. Ide o ochorenie, ktoré je nevyliečiteľné. Symptómy sú zreteľné, zahŕňajú suchú pokožku, začervenanie, svrbenie, napätú a popraskanú kožu, tvorbu chrást a mokvanie rán na pokožke. Vyrážka, ktorá charakterizuje stredne ťažkú alebo ťažkú AD pokrýva väčšinu tela. Čím sa pacient viac škriabe, tým sa jeho stav viac komplikuje. Škrabanie poškodzuje kožu, zhoršuje zápal a zvyšuje riziko vzniku bakteriálnej a vírusovej infekcie.   Mýty o ochorení AD. AD je len povrchové ochorenie kože.AD má viacero rozmerov a zahŕňa – kožné lézie, infekcie, svrbenie kože a bolesť, poruchy spánku, izoláciu, symptómy úzkosti a depresie, komorbidity, zníženú produktivitu v práci.   AD je len detským ochorením. AD je ochorenie, ktoré sa obvykle diagnostikuje u detí. Môže však pretrvať do dospelosti, alebo sa môže v niektorých prípadoch objaviť až v dospelosti alebo recidivovať.   AD je možné vždy ľahko vyliečiť pomocou krémov. Veľa pacientov so stredne ťažkou a ťažkou AD uvádza závažné svrbenie i napriek užívaniu  lokálnej alebo dokonca systémovej liečby, čo dokazuje, že stále existuje nenaplnená potreba ďalších možností liečby.   AD je možné vždy a ľahko kontrolovať. Aktuálny spôsob liečby má vysoké percento zlyhania. U väčšiny osôb      so stredne ťažkou až ťažkou AD sa ani napriek liečbe nedostaví významné zlepšenie stavu.   AD je nákazlivé ochorenie.  V žiadnom prípade sa nejedná o nákazlivé ochorenie. Nie je možné ho od niekoho „chytiť“ alebo ním niekoho „nakaziť“.   Ďalšie mýty kolujúce medzi ľuďmi: AD vyvolávajú mydlá, pracie prostriedky a prášky; najlepší liek na atopický ekzém je med; proti atopii sa dá očkovať; kokosový olej je všeliek a vylieči aj atopický ekzém…   Fakty. AD môže trvať desiatky rokov, lézie môžu pokrývať viac než 50% povrchu tela,     u ľudí s AD je zvýšené riziko infekcie kože.60% dospelých uvádza závažné alebo neznesiteľné svrbenie pokožky.Viac ako 50% pacientov uvádza bolesť v súvislosti so škriabaním. Viac než 50% pacientov uvádza, že svrbenie narúša ich spánok až 5-7 nocí v týždni.Pacienti s AD majú 1,7 krát vyššiu pravdepodobnosť absencie v práci.Zhoršenie alebo vzplanutie ochorenia sa u 31-53% pacientov s AD objavuje 8-11 krát ročne.U 72% pacientov sa vyskytujú atopické komorbidity – pridružené ochorenia ako astma, nosové polypy, chronická rinosinusitída.   Diagnostika Diagnóza atopická dermatitída môže byť s istotou stanovená u väčšiny chorých na základe analýzy údajov z rodinnej, osobnej anamnézy, anamnézy terajšieho ochorenia a vyšetrenia kože. Nie je známy žiaden špecifický test pre stanovenie diagnózy AD.   Diagnostické kritéria: Veľké znaky: 1. Svrbenie s alebo bez odrenín 2. Typická morfológia – rozmiestnenie príznakov podľa fázy ochorenia 3. Chronický alebo chronicko-recidivujúci priebeh 4. Osobný alebo rodinný výskyt atopie (AD astma, alergická nádcha, kontaktná žihľavka, migréna). Malé znaky: Suchosť kože, nešpecifická dermatitída rúk/nôh, ekzém prsníkových dvorcov, cheilitída, Morganová ryha, tvárové vyblednutia, alebo začervenania, horizontálne záhyby na krku, vírus herpes simplex, papiloma vírus, ovčie kiahne, opakujúci sa zápal spojoviek, problémy s rohovkou, svrbenie po spotení, neznášanlivosť vlny a tukových rozpúšťadiel, neznášanlivosť niektorých potravín, vplyv vonkajších a vnútorných faktorov, biely dermografizmus (po podráždení kože vzniká biela stopa), pozitívne včasné reakcie kožných testov a mnoho ďalších.   Nekomplikovaná AD s typickými klinickými prejavmi obyčajne nevyžaduje špeciálne diagnostické testy. Pre odhalenie ochorenia je možné použiť nasledovné testy:  diferencovaný krvný obraz; stery z ložísk na zistenie príčin komplikácií; baktériová kultivácia a citlivosť na ATB, mykologická kultivácia, kultivácia infekcie herpetickým vírusom; sérologické vyšetrenie na protilátky voči antigénom infekcie herpetickým vírusom; biopsia na oddiferencovanie iných chorôb;  kožné testy; vyšetrenie humorálnej a celulárnej imunity; potravinové testy; psychologické vyšetrenie; funkčné skúšky kože.   Čo spôsobuje atopickú dermatitídu? Presnú príčinu AD nepoznáme. Vedci vedia, že ide o kombináciu genetiky a iných faktorov. Keď látka z vnútra alebo zvonku tela narúša imunitný systém, telo nadmerne reaguje a vyvoláva zápal. Ide o zápal, ktorý spôsobuje, že koža sa stane červenou, podráždenou a svrbivou.   AD sa dlhodobo považovala za alergické ochorenie kože, až kým nebola dokázaná vrodená porucha kožnej bariéry, mutácie génu filagrínu a porucha zloženia spektra ceramidov. Epidermálna bariéra chráni a oddeľuje človeka od vonkajšieho prostredia, zároveň ho s vonkajším prostredím spája. Funkčné vlastnosti kože a bariérovej vrstvy sú závislé na udržaní optimálneho množstva vody. Epidermálna bariéra má schopnosť regulovať prienik vody pokožkou oboma smermi a schopnosť udržiavať optimálne množstvo vody v kožnom povrchu. Od obsahu vody závisí aj schopnosť regulovať prienik látok pôsobiacich na kožu a kontinuita kožného povrchu. Mutácie filagrín génu sa prejavia zníženou hydratáciou kože a zvýšenými stratami vody. Bez dostatočného množstva filagrínu na vybudovanie silnej kožnej bariéry môže vlhkosť uniknúť a vstúpiť do nej môžu baktérie, vírusy a ďalšie. To je dôvod, prečo má mnoho ľudí s AD suchú a náchylnú pokožku.   Vieme tiež, že AD sa vyskytuje v rodinách, ale nepoznáme presný spôsob prenosu        z rodičov na deti. Ak má jeden z rodičov AD, astmu alebo alergickú nádchu, existuje asi 50% šanca, že ich dieťa bude mať aspoň jedno z týchto ochorení.   Predpokladá sa, že zvyšujúca sa miera výskytu AD, súvisí predovšetkým s ľuďmi žijúcimi v mestách a rozvinutých krajinách. AD však v žiadnom prípade nie je nákazlivá. Nie je možné ju od niekoho „chytiť“ alebo ňou niekoho „nakaziť“.     Liečba Liečba AD je pre jej zložitosť veľmi náročná. Je potrebné uskutočniť celý rad opatrení, ktoré by zabránili rozvoju klinických prejavov. Komplex opatrení, cieľom ktorých je riadiť priebeh choroby tak, aby bola zdravotne a sociálne únosná sa nazýva manažment ochorenia. Základnými predpokladmi, aby bol manažment úspešný sú dobrá spolupráca lekára, pacienta, respektíve rodičov a dieťaťa. Dôležité je rodičom vysvetliť príčiny choroby, priebeh choroby, vplyv faktorov prostredia, psychiky a podstatu zmeny celého spôsobu života. To isté musí pochopiť aj pacient, ktorý ochorenie získal počas života.   Liečba AD musí byť komplexná s ohľadom na osobitosti každého pacienta – vek, rozsah postihnutia, intenzitu zápalu atď. Celková liečba je zameraná na obnovenie funkcií pokožky, ovplyvnenie zápalových zmien, úpravu imunitného systému. Účinné ovplyvnenie celého povrchu tela predstavujú kúpele, najmä očistný kúpeľ, ktorý vedie k odstráneniu nečistôt a baktérií. Dôležitou súčasťou starostlivosti o atopickú pokožku sú aj krémy – v zime mastné, v lete suché. Najvhodnejšie sú s mierne kyslým pH – zlepšuje sa porušená bariérová funkcia pokožky, hospodárenie kože s vodou, pokožka je vláčna, odstraňujú sa praskliny a zamedzuje sa prenikaniu cudzorodých látok do kože.   V lokálnej liečbe akútneho vzplanutia AD sa uplatňujú najmä obklady a lokálne kortikosteroidy. Ako prevencia opakovaných vzplanutí dermatitídy je dlhodobá protizápalová liečba. V terapii chronických ekzémových zmien majú svoje miesto nesteroidné protizápalové prípravky. Dlhodobo sa využívajú prípravky s obsahom ichtamolu, ktorý má protizápalové účinky a tlmí svrbivé pocity. Štandardným postupom celkovej liečby AD je využitie antihistaminík na potlačenie výrazného svrbenia. Systémové kortikosteroidy sú pri liečbe AD ordinované len vo výnimočných prípadoch mimoriadne ťažkého priebehu ochorenia a nepatria do štandardnej liečebnej schémy, keďže z dlhodobého hľadiska je ich použitie limitované. Pokrok v  štúdiu podstaty atopickej dermatitídy so sebou prináša vývoj nových systémových liekov, ktoré cielene zasahujú do zápalového procesu, ktorý sa podieľa na vývoji tohto ochorenia. Prvou takouto liečbou je biologická liečba  od spoločnosti Sanofi Genzyme s unikátnym mechanizmom účinku, ktorý vďaka monoklonálnej protilátke inhibuje duálnu signalizáciu IL-4 a IL-13, kľúčových cytokínov v zápalovej dráhe typu 2. Už od tretieho dňa po začatí liečby významne redukuje svrbenie. Následne redukuje lézie s pretrvávajúcou dlhodobou kontrolou ochorenia po dobu viac ako 52 týždňov. Predstavuje významné zlepšenie kvality života v emocionálnej, fyzickej a psychologickej oblasti (nedostatok spánku, úzkostné stavy, sociálna izolácia) a má veľmi priaznivý bezpečnostný profil. Toto terapeutické riešenie pre lekárov a pacientov predstavuje nádej na  dlhodobé riešenie nekontrolovanej atopickej dermatitídy.   Čo atopickú dermatitídu zhoršuje? Pri identifikovaní spúšťačov AD je dôležité povedať, že spúšťače sa môžu líšiť a byť u každého pacienta rôzne. Medzi najbežnejšie patrí: Suchá koža – ktorá sa môže stať ľahko krehkou, šupinatou či drsnou.Chemické dráždivé látky – každodenné výrobky alebo látky (mydlo na ruky, saponát na riad, prací prostriedok, šampón, perličkové kúpele a mycie prostriedky na telo alebo čistiace dezinfekčné prostriedky), ktoré môžu spôsobiť popálenú, svrbivú, začervenanú pokožku.Stres – môže zapríčiniť, že AD sa môže zhoršiť alebo vzplanúť.Teplotné zmeny – teplo, chlad a potenie môžu viesť k svrbeniu pokožky a veľmi suchá koža sa môže prejaviť najmä počas chladných zimných mesiacov.Infekcia baktériami a vírusmi – ako napríklad herpes, plesne, stafylokoky…Alergény – v životnom prostredí, ako sú sezónny peľ, roztoče, plesne.Hormóny – najmä u žien, keď sa určité hormóny v tele zvyšujú alebo znižujú.   Pridružené ochorenia a psychika pacienta Keď v ľudskom tele existujú súčasne dve chronické ochorenia, nazývajú sa „komorbidné“. U ľudí s ekzémom, najmä AD, sú častými komorbiditami napríklad astma a depresia. Ak má pacient s AD jednu z týchto komplikácií, ako je astma, alergická nádcha a potravinové alergie, zvyšuje sa pravdepodobnosť vzniku ďalšieho atopického stavu.     Astma Astma je alergický stav, ktorý spôsobuje zapálenie, opuchnutie a zúženie dýchacích ciest. Toto zúženie sťažuje dýchanie, čo vedie k napätosti na hrudi, kašľu a dýchavičnosti. Astma sa prvýkrát objavuje v detstve a môže pokračovať počas celého života. Symptómy astmy zahŕňajú kašeľ, sipot, dýchavičnosť, napätý hrudník. Niektorí ľudia s astmou ju zažívajú len z času na čas, zatiaľ čo iní potrebujú nepretržitú liečbu, aby ju udržali pod kontrolou. Viac ako 20 percent dospelých s AD má alergickú astmu.   Senná nádcha (alergická rinitída) Ide o zápal v nose a prínosových dutinách, spôsobený alergénmi ako peľ, roztoče či zo srsti domácich zvierat. Mnohí ľudia s AD majú sezónnu sennú nádchu, v závislosti od typu peľu, na ktorý sú alergickí, a v akom ročnom období sa tieto pele vyskytujú. Symptómy sennej nádchy zvyčajne zahŕňajú: svrbenie nosa, úst, očí, kože; upchatý nos, kýchanie, vodnaté oči, bolesť hrdla.   Potravinové alergie Podľa štúdií má až 15% detí vo veku od 3 do 18 mesiacov s AD alergiu na jeden alebo viac druhov potravín. Najčastejšie potravinové alergie u detí sú mlieko, vajcia, arašidy, pšenica a sója. Symptómy potravinovej alergie zahŕňajú: svrbenie úst a opuch pier, zvracanie, hnačku, bolestivé žalúdočné kŕče, žihľavku, vyrážku alebo začervenanie kože, pokles krvného tlaku. Príznaky alergie na jedlo sa objavia v priebehu prvých 30 minút po jedle alebo vdýchnutí potravinového alergénu. Potravinové alergie sú komorbidným stavom AD. Výskumy však naznačujú, že potravinové alergie nie sú spúšťačom AD.   Infekcie V dôsledku problémov s kožnou bariérou a nárastom baktérií na koži sú ľudia s ekzémom náchylní na kožné bakteriálne a vírusové infekcie. Symptómy kožnej infekcie zahŕňajú sčervenanie pokožky, ktorá je teplá/horúca na dotyk, vznik útvarov naplnených hnisom a vznik oparov alebo pľuzgierov. Mentálne zdravie AD je ochorenie, ktoré napáda nielen kožu, ale do značnej miery ovplyvňuje aj psychiku pacienta. Podľa štúdií zažívajú pacienti množstvo negatívnych emócií. Sú frustrovaní z ochorenia, pociťujú hanbu pre svoj vzhľad či hnev na vlastné telo. Často majú pre nočné svrbenie problémy so spánkom, poukazujú na zníženú výkonnosť v práci, vyhýbajú sa spoločenským aktivitám. Deti sú často terčom posmechu či šikanovania pre svoj vzhľad.   AD sa zväčša prejavuje ako intenzívny pocit svrbenia. S nástupom svrbenia postupne dochádza k ďalším prejavom ochorenia. Koža sčervená a opuchne, môžu sa na nej objaviť pľuzgiere, šupiny, praskliny alebo chrasty. Svrbenie sa v noci stupňuje, čo vedie k poruchám spánku. Dôsledkom je nevyspatie sa pacienta aj rodiny a z toho vyplývajúca chronická vyčerpanosť, znížená koncentrácia na pracovný výkon v škole alebo v práci. Keďže AD postihuje kožu, teda je vidieť, okolie sa zvykne obávať možnej nákazy, čo má často za následok sociálne a emocionálne odcudzenie. Pacient nevie nadviazať sociálne väzby s okolím, ktoré ho odmieta. Obzvlášť postihnuté sú deti, u ktorých sa AD vyskytuje na celom tele. Podľa výsledkov štúdie kvality života dermatologických pacientov, ochorenie ovplyvňuje najmä sociálne vzťahy, obmedzuje denné aktivity chorých a bráni normálnemu sociálnemu vývoju atopických detí. U dospelých sa ochorenie najčastejšie objavuje v záhyboch kože a v okolí očí. Tieto prejavy ochorenia vedú u pacientov s AD  k určitým charakteristickým psychologickým črtám, ktoré nie sú vykazované pri žiadnom inom kožnom ochorení. Atopici trpia úzkosťou, depresiami, bývajú často neurotickí, vykazujú známky hypochondrie a zvyknú mať problémy s ovládaním hnevu a otvorených prejavov nepriateľstva. Dospelí pacienti sa v dôsledku ochorenia cítia zahanbení, majú nízke sebavedomie a často sú odrezaní od sociálnych a rekreačných aktivít.   10 vecí, ktoré sa neodporúča hovoriť ľuďom s atopickou dermatitídou: Som si istý, že to jednoducho odíde samé. Možno by si sa mal skúsiť zlepšiť stravu. Je to nákazlivé?Môj kamarát mal ekzém a toto mu pomohlo.Možno si príliš vystresovaný a potrebuješ si oddýchnuť.Možno by si mal používať viac hydratačného krému.Prečo je tvoj nos/krk taký červený?Skús na to proste nemyslieť.Pi viac vody.Mal by si používať viac opaľovacích krémov.       O spoločnosti Sanofi   Spoločnosť Sanofi je globálna biofarmaceutická spoločnosť zameraná na zdravie ľudí. Zameriavame sa na prevenciu rôznych ochorení prostredníctvom našich vakcín, poskytujeme pacientom inovatívnu liečbu, aby sme bojovali proti bolesti a utrpeniu. Pomáhame pacientom, ktorí trpia vzácnymi chorobami a podporujeme milióny ľudí s dlhodobými chronickými chorobami.   S viac než 100 000 zamestnancami vo viac ako 100 krajinách transformuje Sanofi vedecké inovácie na riešenia zdravotnej starostlivosti po celom svete.   Sanofi Genzyme, divízia spoločnosti Sanofi, už viac ako 30 rokov vyvíja nové lieky na zriedkavé choroby, sklerózu multiplex, onkologické a imunologické ochorenia. Snažíme sa zlepšovať kvalitu života pacientov a ich rodín.    

Sanofi, Empowering Life                                                                                                         

Objavil sa vám na tvári nepríjemný výsev, ktorý nechce zmiznúť? Je možné, že ide o atopický ekzém. Než sa pustíte do domácej liečby a hľadania babských rád na internete, prečítajte si otázky, s ktorými sa špecialistka na dermoporadenstvo, Veronika Blahová, stretáva najčastejšie.

lekárka a pacientka pri konzultácii

Ako spoznám, že ide skutočne o atopický ekzém?

Tento kožný problém najčastejšie trápi ženy so sklonom k suchej pokožke, a to najmä v spojitosti s alergiami či astmou. Zasahuje okolie očí a krku, čo mnoho pacientok mylne vyhodnotí ako reakciu na novú kozmetiku či tiene. „Pokiaľ vás pokožka páli, svrbí a vidíte výsev na očných viečkach, bez váhania navštívte odbornú ambulanciu – ide o typický prejav ekzematického ochorenia“, vysvetľuje dermoodborníčka. Liečba je účinná takmer okamžite, treba ju však dodržiavať presne podľa pokynov lekára, inak si koledujete o opakujúci sa problém.

Na povrchu kože sa bežne nachádza veľké množstvo baktérií, ktoré majú ochrannú funkciu a vytvárajú zdravý mikrobiom. Aby sa aktivoval ekzematický stav, stačí, keď vplyvom narušenia rovnováhy premnoží zlatý stafylokok Stafylokokus Aureus, čo vyvolá zápalové ochorenie pokožky, ktorá sa extrémne vysušuje, olupuje a svrbí. Príčinou môže byť zvýšený stres, zhoršená alergia alebo pobyt v prašnom či zadymenom priestore.

strápená žena pozerá do zrkadla na svoju podráždenú ekzematickú pleť

Dá sa tohto ochorenia zbaviť navždy?

V bežnej praxi sa v súvislosti v ekzémom nepoužíva termín „vyliečiť“, pretože existujú pacienti, ktorí problém vôbec nepociťujú. Ekzematická pokožka sa spravidla nachádza v dvoch fázach – v aktívnej, kedy bojujete s nepríjemnými príznakmi vhodnou liečbou – a v pokojnej fáze. Tá pri ideálnych podmienkach trvá aj niekoľko desiatok rokov.

Ochorenie priamo súvisí so stavom nášho imunitného systému a celkovou životosprávou. Preto je vhodné zaradiť do stravy špeciálne výživové doplnky, ako sú imunosupresíva (teda lieky zlepšujúce stav imunitného systému) alebo probiotiká. Sústredenie sa na dlhodobé zlepšovanie zdravotného stavu je vždy vhodnejšie, než hasenie svrbiacich dôsledkov.

žena drží v ruke pohár s vodou a tabletkami

Čo môžem spraviť pre zlepšenie ekzému?

Ak patríte medzi atopikov, mali by ste sledovať konzumáciu potravín a jej vplyv na stav pokožky. Je úplne bežné, že si ľudia vedú denníky a poctivo zapisujú, čo zjedli a akú reakciu to na ich koži vyvolalo. Absolútne zakázané sú cigarety, alkohol, čokoláda a sladkosti i sladené nápoje kvôli vysokému obsahu cukru. No ani zdravá strava nemusí byť bezproblémová. Pozor dávajte na lepok a mliečnu bielkovinu, ale aj citrusy, exotické ovocie či rajčiny. Ide o veľmi individuálnu záležitosť – to čo jednému spôsobuje problém, nemusí druhý vôbec pocítiť.

Slnka sa v súvislosti s atopickým ekzémom obávať nemusíte. Slnečné žiarenie naopak pomáha zlepšovať zdravotný stav. Ak vás počas dovolenky prekvapí akútny ekzém, vyhýbajte sa dlhému pobytu v bazéne i v mori, pleť vhodne ošetrujte a dodržiavajte pravidlá zdravého slnenia sa, ktoré sú rovnaké pre zdravú aj problematickú pokožku.

mladá žena konzumuje zdravé jedlo

Musím sa vzdať mojej bežnej kozmetiky?

Počas liečby, nastavenej kožným lekárom, netreba zabúdať ani na klasickú kozmetickú rutinu. Suchú kožu musíte hydratovať a nie je dôvod, aby ste sa vzdávali pleťového séra alebo očného krému. Treba si však vybrať prípravky vhodné pre pokožku s atópiou, bez parfumácie, parabénov či mydla, ktoré je zbytočne dráždivé. „Určite odporúčam poradiť sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ktorí vás dokážu zorientovať v širokej ponuke lekárenskej kozmetiky“, dodáva Veronika.

Lekárenskú kozmetiku, určenú pre atopikov, môžete bez obáv používať aj v kombinácii s liečbou od lekára. Rovnako je vhodné pokračovať aj v pokojnom štádiu, keď sa vám zdá, že pokožku už máte v poriadku. Opatrní buďte pri výbere opaľovacích prípravkov, ale aj sprchových gélov a dekoratívnej kozmetiky, vrátane mejkapu. „Keďže si pokožka dokáže na účinné látky privyknúť, je možné, že vám po čase vybrané produkty jednoducho prestanú fungovať“, upozorňuje V. Blahová. Vtedy treba pohľadať iné riešenia, prípadne pravidelne striedať viacero kozmetických značiek, ktoré vám vyhovujú.

mladá žena si aplikuje krém na tvár

Aké sú najčastejšie omyly atopikov?

  • Úplne nevhodné je používanie parfumovaných sprchových gélov z drogérií, ktoré pokožku nesmierne vysušujú. Ak túžite po vôni čokolády alebo vanilky, je vhodnejšie zapáliť si doma vonnú sviečku. 🙂
  • Naopak, pre atopickú pokožku sú veľmi vhodné sprchové oleje, ktoré si tiež môžete kvapnúť do vane počas kúpania (výborný trik u malých detí, ktoré sa čľapkania vo vani vzdávajú len ťažko).
  • Nepoužívajte píling a zabudnite aj na samoopaľovacie krémy. Vhodnejší je krátky pobyt na slnku.
  • Problémom býva aj mechanické poškodenie pokožky, ktoré vzniká silným „šúchaním“ uteráka po osprchovaní sa. Atopická koža si pýta jemnosť – uterák iba jemne pritláčajte na po povrchu a hydratáciu stihnite do troch minút.
  • Preferujte biele bavlnené oblečenie, ktoré prirodzene obsahuje menej farbív. Syntetika a vlna vás môžu podráždiť.
  • Dobrým tipom je otočiť si pyžamo naruby, aby ste sa počas noci vyhli nepríjemnému škrabaniu – najmä u detských pacientov táto drobnosť účinne pomáha zvýšiť kvalitu spánku

Atopická dermatitída (atopický ekzém) je chronické kožné ochorenie, ktoré postihuje pleť tváre a pokožku tela u dojčiat, detí i dospelých.

Výskyt choroby neustále rastie, najmä v západnom svete, kde je nárast v počte zistených prípadov  v porovnaní s dobou pred 30 rokmi dvojnásobný až trojnásobný. Nevie sa o žiadnej presvedčivo preukázanej príčine atopickej dermatitídy, ale objavujú sa dôkazy, že určitým spôsobom súvisí s astmou a sennou nádchou.

Táto choroba postihuje hlavne deti – trpí ňou 10 až 20 % detí na celom svete, kým u dospelých to je 2 až 5 %.

U dospelých sa väčšinou vyrážka vyskytuje na krku a na hornej časti hrudníka, v lakťovej jamke, v podkolennej jamke, na rukách a na nohách, ale i na tvári a na pokožke hlavy. U dojčiat a u detí sú symptómy a postihnuté oblasti trochu iné.

Ľudia s atopickou dermatitídou zažívajú často i ďalšie problémy – môžu trpieť nedostatkom spánku, stresom, diskrimináciou od ostatných ľudí a nedostatkom sebavedomia. O pokožku sa treba pravidelne správne starať a isté zmeny životného štýlu môžu tiež uľaviť od niektorých symptómov; napr. je dobré nosiť oblečenie z bavlny, zdržovať sa na  miestach s nižšou teplotou, aby sa telo nepotilo, a nejesť potraviny, ktoré sú spúšťačmi akútneho vzplanutia.