Na riziko vzniku rakoviny kože chce opätovne upozorniť Európsky deň melanómu

Pravidelná kontrola pigmentových znamienok a akýchkoľvek zmien na koži je základom prevencie vzniku rakoviny kože.

Výskyt melanómov z roka na rok stúpa, pričom vek pacientov klesá a výnimkou už nie sú dokonca ani detskí pacienti. Prispieva k tomu predovšetkým nárazové vystavovanie sa UV-lúčom. Veľkú časť roka trávia ľudia v uzatvorených priestoroch a následne sa potom chcú v krátkom čase opáliť. V tomto roku sa táto situácia pravdepodobne zhorší práve kvôli obmedzeniam v súvislosti s ochorením COVID-19, kedy ľudia boli niekoľko týždňov bez možnosti pravidelného vychádzania. Tento deficit si samozrejme chce každý následne vynahradiť dlhším pobytom na slnku a čerstvom vzduchu.

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť chce preto upozorniť v rámci edukačnej kampane pri príležitosti Európskeho dňa melanómu  na dôležitosť prevencie a včasného vyšetrenia podozrivých prejavov na koži, čím sa výrazne zvýši možnosť včasného zachytenia nádorových ochorení kože a zahájenia liečby.  Hlavným partnerom kampane je farmaceutická spoločnosť NOVARTIS, ktorá podporila vznik viacerých edukačných materiálov pre verejnosť.

V európskych krajinách sa zvyšuje počet novodiagnostikovaných melanómov každoročne o päť percent. Za posledných 35 rokov sa výskyt melanómu zvýšil štvornásobne. Na Slovensku bolo podľa najnovších dostupných údajov z roku 2018 vyše 7400 dospelých pacientov s diagnostikovaným melanómom a liečených na melanóm.

Slovensko sa aktívne zapája do Európskeho dňa melanómu (EDM) od roku 2004. V roku 2020 sa bude konať už 17. ročník.

Doposiaľ bol EDM spojený aj so skríningom materských znamienok a podozrivých zmien na koži v ambulanciách dermatovenerológov. V tomto roku sa však vzhľadom na opatrenia v súvislosti ochorením COVID-19 vedenie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti rozhodlo vypustiť túto aktivitu a nahradiť ju edukačnou kampaňou na zvýšenie povedomia o možných rizikách vzniku rakoviny kože. Vyšetrenia kože, či už materských znamienok, alebo iných podozrivých zmien, sa vykonávajú samozrejme naďalej počas celého roka v každej kožnej ambulancii. Akonáhle ľudia spozorujú na koži nový alebo zmenený pigmentového útvar, mali by  ihneď navštíviť dermatovenerológa“, uvádza prezident SDVS doc. MUDr. Dušan Buchvald.

V  roku 2019 bolo v rámci EDM spolu vyšetrených 1 061 pacientov, z toho 335 mužov a 726 žien. Klinicky bolo zistených a odoslaných na ďalšie vyšetrenia 39 prípadov podozrivých z dg. malígny melanóm, z ktorých 8 bolo histologicky  aj potvrdených.  Ostatní  pacienti sa však už do bežných dermatovenerologických ambulancií nevrátia a ostávajú v kompetencii onkodermatológov. Potvrdených bolo tiež  31 bazaliómov a 3 spinaliómy.

Zaznamenané boli aj tri zaujímavé výsledky. U 15 ročnej pacientky bol diagnostikovaný  bazalióm, ktorý sa vo väčšine prípadov vyskytuje skôr u starších ľudí. 23 ročnej pacientke boli súbežne odhalené malígny melanóm a spinalióm,  74 ročný pacient mal na tele hneď tri bazaliómy a jeden malígny melanóm.

Abeceda melanómu

Pomocníkom pri podozrení na túto diagnózu sú „ABCDEFG kritériá” označujúce najvýraznejšie charakteristiky začínajúceho melanómu.

A

predstavuje asymetriu. Nebezpečné je znamienko, ktoré nemá pravidelný oválny alebo kruhový tvar, môže mať akoby výbežky.

B

predstavuje ohraničenie, okraj (z anglického border). Pigmentové znamienka môžu byť ostro ohraničené, ale okraj môžu mať aj rozstrapkaný, mnohotvárny. Neostré, akoby rozpité ohraničenie znamienka je podozrivé.

C

znamená farbu (z anglického colour). Ak má znamienko viacero farebných odtieňov, treba ho ukázať odborníkovi. Zhubné znamienka majú často odtiene hnedej či čiernej farby, môže sa v nich dokonca objaviť červená, biela či modrá farba! Melanómy môžu nielen tmavnúť, ale aj strácať farbu. Niekedy môže melanóm pôsobiť len ako dlho sa nehojaca, mokvajúca vyrážka.

D

značí priemer (diameter) alebo rozmer (dimension). Melanómy majú obyčajne priemer väčší ako 5 mm.

E

značí vyvýšenie pôvodne plochého znamienka (elevácia). Môže sa tým myslieť aj evolution, čiže vývoj. Podozrivé je všetko, čo rastie.

F

znamená smiešne vyzerajúci nález (funny looking lesion). Melanóm je akýmsi „škaredým káčatkom“ medzi ostatnými znamienkami na tele. Je iný ako ostatné.

G

znamená rast (growing) – platí pri melanómoch, ktoré rastú priamo do výšky.

Digitálna edukačná kampaň

Informačná kampaň pri príležitosti Európskeho dňa melanómu sa bude konať hlavne prostredníctvom digitálnych komunikačných nástrojov a médií.

Brožúry a videá pre verejnosť budú zdieľané na  webových stránkach a sociálnych médiách edukačnej platformy www.trhkoze.sk a na stránkach pacientskej organizácie www.rakovinakoze.org  a www.sds-sk.sk.