Odhaľte prvé príznaky psoriatickej artritídy

Psoriatická artritída, „skrytá sestra psoriázy“, je chronické zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje zápalom kĺbov, bolesťou chrbta, najmä v noci a v kľude, zápalom šľachových úponov, prípadne opuchom prstov. Psoriatická artritída je spojená so psoriázou lokalizovanou najmä na nechtoch, vo vlasoch a na koži sedacej časti. Vyskytuje sa asi u jednej tretiny pacientov so psoriázou. Asociáciu medzi psoriázou a psoriatickou artritídou prvýkrát opísal Alibert v  roku 1818. V polovici dvadsiateho storočia bolo postihnutie kĺbov pri psoriáze priradené ku reume a až v roku 1973 Moll a Wright definovali a klasifikovali psoriatickú artritídu.

Diagnóza a liečba

Epidemiologické štúdie dokazujú, že u 75% pacientov prejavy psoriázy na koži predchádzajú ochoreniu kĺbov aj o 10 rokov. U 15% pacientov začína ochorenie kože súčasne s ochorením kĺbov a u 10% pacientov ochorenie kĺbov predchádza psoriázu.

Keďže  sa u väčšiny pacientov postihnutie kĺbov objaví až po postihnutí kože, pacienti so psoriázou by mali byť v dermatologickej ambulancii pravidelne sledovaní aj so zameraním na vznik typických príznakov psoriatickej artritídy. Hlavné rizikové faktory u pacienta so psoriázou pre psoriatickú artritídu sú prítomnosť zmien na nechtoch (3 x vyššie riziko), ťažká psoriáza spojená s rozsiahlym postihnutím povrchu tela (2,4 x vyššie riziko). Psoriáza na koži vlasatej časti hlavy (4 x vyššie riziko), postihnutie intergluteálnej oblasti (2,3 x vyššie riziko). Ďalšími rizikovými faktormi sú obezita, enviromentálne riziká (menšia sila dôkazu), fyzicky náročné povolanie, baktériové infekcie, poranenie a fajčenie. Neskorá diagnostika psoriatickej artritídy je jedna z príčin zlých terapeutických výsledkov. Vysoké percento nediagnostikovanej psoriatickej artritídy u pacientov so psoriázou viedlo ku odporúčaniam na dermatologických pracoviskách v Kanade, aby vyšetrili všetkých pacientov so psoriázou na artritídu, s výsledkom zlepšenia diagnostiky a včasného odhalenia ochorenia.

Diagnózu psoriatickej artritídy potvrdzuje špecialista na zápalové ochorenia pohybového aparátu – reumatológ a následnú liečbu pacienta riadi reumatológ v spolupráci s dermatológom. Zavedením včasnej a správnej liečby je možné zastaviť postup ochorenia a predísť tak nezvratnému štrukturálnemu poškodeniu kĺbov.

Otestujte si stav vašich kĺbov

Úlohou pacienta so psoriázou je dodržiavať liečebný postup, pozitívne ovplyvňovať priebeh ochorenia úpravou zdravotného štýlu a tiež rozpoznávať prvé príznaky kĺbového postihnutia a zmieniť sa o nich dermatológovi. Ako pomôcka na rozpoznanie prvých príznakov psoriatickej artritídy u pacientov so psoriázou bol vo Veľkej Británii vyvinutý dotazník PEST, ktorý teraz prinášame aj vám.  Vo Veľkej Británii sa odporúča, aby pacient so psoriázou, ktorý nemá diagnózu psoriatickej artritídy, vypĺňal raz ročne dotazník, najmä počas prvých 10 rokov od vzniku psoriázy.

Čo obsahuje dotazník PEST?

Otázky vybraté do dotazníka PEST sú špecifické pre psoriatickú artritídu –  najlepšie predpovedajú možnú diagnózu psoriatickej artritídy. Okrem odpovedí áno/nie na tieto zdanlivo jednoduché otázky si v dotazníku poznačte aj podrobnú odpoveď na otázky a ďalšie informácie o Vašom ochorení, ktoré vám napadnú. V odpovediach na otázky sa totiž skrývajú dôležité informácie, ktoré pomôžu lekárovi pri rozhodovaní sa o ďalšom postupe.

Hlava, ramená, kolená, palce…

Postavička s vyznačenými kĺbmi je pomôckou pre Vás, aby ste nezabudli na žiadne kĺby alebo miesta na tele, ktoré vám spôsobujú nepríjemné pocity. Nemusí to byť len bolesť. Môže to byť opuch, obmedzená pohyblivosť, citlivosť na dotyk, stuhnutie, prípadne stuhnutie len ráno. Stuhnutie je pocit, že si musíte kĺby rozcvičiť, aby ste nimi mohli hýbať v plnom rozsahu. Ak vás bolia rovnaké kĺby na pravej aj ľavej končatine, v postavičke vyznačte oba kĺby. Toto pomôže lekárovi rozlíšiť symetrické postihnutie od asymetrického, ktoré býva pre niektoré ochorenia typické. Psoriatická artritída je vo väčšine prípadov charakteristická svojím pozvoľným nástupom, typicky sprevádzaným zápalom jedného, alebo viacerých malých kĺbov na rukách a nohách.

Ako vyzerá opuchnutý kĺb?

Opuch kĺbu môže byť sprevádzaný začervenaním kože nad postihnutým kĺbom a kĺb býva na dotyk teplejší ako okolie.

No, to bude artritída…

Zápalová artritída je typická bolesťou a stuhnutosťou kĺbov v ranných hodinách a po krátkom rozhýbaní tieto pocity ustúpia. Je možné, že vám už v minulosti už nejaký lekár naznačil, že vaše problémy môžu byť spôsobené artritídou. Myslite tiež na to, že psoriatická artritída má kolísavý priebeh, príznaky môžu dočasne ustúpiť a následne sa vrátiť.

Odkiaľ sa berú jamky na nechtoch?

Veľmi časté býva postihnutie nechtov, pri ktorom na nechtových platničkách rúk a nôh vznikajú jamkovité priehlbiny, pozdĺžne ryhy a žlté tzv. olejové škvrny. Niekedy so vznikom deformácie platničky so stratou lesku, štiepenia nechtu. Postihnutie nechtov býva spájané s artritídou koncových kĺbov prstov.

Achillova päta a iné kamene úrazu

Bolesť v oblasti päty nie je na rozdiel od bájneho Achilla spôsobená šípom, ale zápalom úponu Achillovej šľachy alebo plantárnej fascie na pätovú kosť. Táto výrazná neutíchajúca bolesť je spôsobená entezitídou -zápalom šľachového úponu, ktorý je jedným z prvých príznakov psoriatickej artritídy. Okrem pätovej kosti sú často postihnuté úpony v panvovej oblasti, v okolí lakťa, v okolí kolena, prípadne na hrudníku alebo na chrbtici.

Prst opuchnutý bez zjavnej príčiny?

Typickým prejavom psoriatickej artritídy je tiež celý opuchnutý prst na nohe alebo ruke, ktorý pripomína párok.  Prst vám môže pri tomto ochorení celý opuchnúť bez zjavných príčin, teda napríklad bez toho, že by ste si ho narazili, zakopli oň, alebo si ho udreli. Opuch býva spôsobený zápalom všetkých kĺbov jedného prsta s pridruženým zápalom šliach.

Ak ste pacient so psoriázou, vyplňte tento jednoduchý dotazník a otestujte si stav vašich kĺbov. Ak je vaše skóre 3 alebo viac, navštívte reumatológa. V každom prípade sa so všetkými odpoveďami zdôverte vášmu dermatológovi alebo všeobecnému lekárovi. Vaše odpovede v dotazníku pomôžu lekárom určiť správnu diagnózu a rozlíšiť prípadnú psoriatickú artritídu od iných ochorení pohybového aparátu (reumatoidnej artritídy, artrózy a pod. ) a následne nastaviť správnu liečbu.

Pripravte sa na rozhovor so svojím lekárom. Psoriázu ani bolesť kĺbov pred dermatológom neskrývajte. Skríningové dotazníky na psoriatickú artritídu pomáhajú lekárom pri identifikácii pacientov so psoriázou bez artritídy a pacientov s možnou psoriatickou artritídou, ktorí potrebujú ďalšie  posúdenie reumatológom.

PEST Dotazník na stiahnutie
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH

Dermatovenerologická klinika
LF UK a UNB

Publikácia článku bola podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o. – SK1810910214