Pacientsky slovník o psoriáze

Psoriáza Vám už možno zasiahla do rôznych oblastí života, ale nezabúdajte, že Vy a Váš lekár môžete psoriázu spoločne zvládnuť. Existuje mnoho možností ako Vám pomôcť udržať si dobrú kvalitu života. Možno sa Vám už stalo, že ste sa cítili prirýchlo vybavený alebo ste práve vyšli z lekárskej ordinácie a uvedomili ste si, že ste nehovorili o niečom, čo je pre vás dôležité. Nabudúce, keď navštívite svojho lekára, podeľte sa o svoj príbeh a úprimne mu povedzte o tom, ako psoriáza ovplyvňuje Váš každodenný život.