Ošetrenie intenzívnym pulzným svetlom IPL Lumenis M22 – Rosacea, Akné

/
Terapia akné intenzívnym pulzným svetlom (IPL) dopĺňa štandardné liečebné postupy terapie akné, ako je lokálna, prípadne perorálna liečba.

„P“ ako prevencia

Prevencia by sa mala u každého z nás vykonať raz ročne, samozrejme, keď vidíme problém, treba ísť hneď k svojmu dermatológovi v mieste bydliska. Ten pacienta vyšetrí, väčšinou aj dermatoskopicky.

Melanóm a dôležitosť kontroly znamienok

Z roka na rok výskyt kožných melanómov rastie a s ním aj naše prízvukovanie a neustále opakovanie dôležitosti preventívnej prehliadky a kontroly znamienok a iných kožných útvarov na tele.