Melanóm

Melanóm je zákerný v tom, že je veľmi mnohotvárny. Môže mať rôzne farby – odtiene hnedej, čiernej, ako rastie, môže sa v ňom objaviť červená, biela i modrá. Jestvuje dokonca melanóm, ktorému chýba pigment (tzv. amelanotický melanóm). Melanóm často charakterizuje  nepravidelný tvar, rozstrapkané, zubaté okraje a fakt, že rastie, mení sa. Obyčajne má aj priemer väčší ako bežné znamienko, čiže viac ako 5–6 mm. Melanóm sa môže zriedkavejšie vyskytnúť na oku, slizniciach či dokonca pod nechtom. Podozrivá byť mala byť aj každá nehojaca sa lézia na koži.

Len tretina melanómov vzniká z materského znamienka či iných pigmentových névov,“ zdôrazňuje onkodermatologička z Národného onkologického ústavu MUDr. Desana Borecká. Melanóm môže vzniknúť aj na celkom zdravej koži!

U mužov sa tento rýchlo metastázujúci nádor vyskytuje najčastejšie na chrbte, u žien na dolných končatinách, čiže na tzv. slnečných terasách ľudského tela. 60–90 % melanómov vzniká práve následkom UV-žiarenia. Melanóm sa však môže vyskytnúť aj na tých častiach kože, ktoré nie sú vystavované slnku.

Melanóm často nemá priamy vzťah s množstvom slnečnej expozície, ale je následkom intermitentného, čiže občasného, avšak intenzívneho vystavovania sa slnečnému žiareniu, najmä v detskom veku. Detská koža zachytí vo veku 20 rokov až 80 % celoživotnej dávky UV- žiarenia! Preto treba ochranné prípravky (s vyšším SPF) používať tak, aby u nich nikdy nedošlo ku začervenaniu (čo je už vlastne spálenie) kože. Melanóm vôbec nemusí vzniknúť v mieste spálenia, ale môže sa objaviť aj v lokalitách, ktoré neboli vystavené slnku. Melanóm sa viac objavuje u ľudí žijúcich v mestách (práve pre občasné sa vystavovanie slnku).

Väčšina laikov si myslí, že znamienka, ktoré sú v úrovni kože, nie sú nebezpečné. Podozrievajú len tie vyčnievajúce. Nie je to však pravda. Niekedy je dôvodom na preventívne odstránenie znamienka jeho umiestnenie, napr. v mieste, kde ho môže dráždiť spodná bielizeň. Ak sa znamienko nachádza na mieste chronického dráždenia, je lepšie ho preventívne vybrať v pokoji, kým nemá znaky bujnenia.

Časový úsek, v priebehu ktorého tento agresívny typ kožnej rakoviny stihne vytvoriť metastázy, sa ráta na mesiace. Často metastázuje do mozgu, ale aj lymfatických uzlín, pečene, kostí či pľúc.

Štádium ochorenia sa určuje podľa hrúbky nádoru, šírenia v lokálnych lymfatických uzlinách a výskytu vzdialených metastáz. Jednotlivé štádiá sa označujú rímskymi číslicami od I. po IV., pričom jednotka označuje nádor in situ (ostáva blízko miesta svojho vzniku) a štvorka primárny nádor so vzdialenými metastázami.

Spozornieť by mali ľudia so svetlou pokožkou, plavovlasí, rusovlasí, so sklonom rýchlo sa spáliť, osoby s mnohopočetnými a netypickými pigmentovými znamienkami. Melanóm charakterizuje aj rodinný výskyt, takže ak mal tento druh rakoviny váš priamy príbuzný (otec, matka, súrodenec), riziko stúpa až 8-násobne.

Soláriá

Z hľadiska vážnych následkov nadmerného vystavovania sa UV-žiareniu na zdravotný stav človeka Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) preradila zdroje solárií z kategórie „pravdepodobne spôsobujúce rakovinu“ do kategórie „spôsobujúce rakovinu“. Mnohí odborníci volajú po zákaze solárií pre mladých ľudí.

Skúsený odborník v kožnej ambulancii môže už pohľadom, ale najmä s pomocou špeciálneho kožného mikroskopu, tzv. dermatoskopu, rozlíšiť, či na koži ide o zhubný alebo neškodný kožný nádor. Vo väčšine prípadov však treba určiť presnú diagnózu histologickým (mikroskopickým) vyšetrením odstráneného podozrivého ložiska. Platí, že akýkoľvek pigmentový nález by sa mal vyberať chirurgicky, aby sa mohol odoslať na histológiu. Ak raz znamienko spália laserom, histológ v laboratóriu nemôže určiť typ nádoru ani jeho biologické správanie, čo je základ liečebného postupu.

Kto má zvýšené riziko vzniku melanómu?

  • ľudia, ktorí sa opakovane spálili na slnku
  • ľudia s fototypom kože I. a II. (bledá pokožka s pehami, ryšavé či plavé vlasy, modré oči)
  • ľudia s mnohopočetnými materskými znamienkami
  • pacienti, ktorých priamy pokrvný príbuzný (otec, matka, sestra, brat) mal melanóm (majú osemnásobné riziko!)
  • pacienti liečení preparátmi potláčajúcimi imunitu (po transplantáciách, s HIV, s psoriázou, artritídou, Crohnovou chorobou…)
  • muži a ženy po 65. roku života
  • pracovníci, ktorí sú chronicky vystavení slnečnému žiareniu (stavbári, cestári, montéri, poľnohospodári) – často však mávajú iné druhy rakoviny kože
  • ľudia, ktorí opakovane cestujú do exotických krajín (oblastí s vysokým UV-indexom)

Melanóm je plne vyliečiteľný v počiatočných fázach nádorového rastu. Aj preto je základnou podmienkou úspešnej liečby rozpoznať ho včas!

Nemelanómové nádory kože delíme na

Epitelové:      AK, M.Bowen, SCC – Spinalióm,  BCC – Bazalióm

Neepitelové:  Merkel CellCa                   

Atypický fibroxanthoma AFX                   

                            DermatofibroSa protuberans

                            Kaposi sarkóm

                            Kožné lymfómy

BCC – Bazocelulárny karcinóm (bazalióm) je v súčasnosti najčastejší zhubný nádor. Zvyčajne sa vyskytuje na tvári a rastie veľmi pomaly a zriedkavejšie metastázuje. Tvorí viac ako 70-80 % všetkých nemelanómových nádorov kože. Za posledných 30 rokov sa počet prípadov u žien do  40 rokov trojnásobne zvýši.

SCC – Skvamocelulárny karcinóm (spinalióm) je druhou najčastejšou nemelanómovou rakovinou kože. Spinalióm je agresívnejší ako bazalióm a má vyšší potenciál metastázovať. Je 2-3-krát častejší u mužov ako u žien, najmä vo vyšších vekových skupinách. 90% spinailómov vzniká na koži chronicky exponovanej slnku  (tvár, dolná pera, hlava, zápästia)

MUDr. Desana Borecká

onkodermatologička,
Národný onkologický ústav v Bratislave