Onkologické skríningové programy

Onkologický skríning a jeho význam

Ako sekundárna prevencia boli od januára 2019 na Slovensku postupne zavedené rôzne skríningové onkologické programy. V roku 2003 odporučila európska komisia zavedenie skríningových programov – KRCA, karcinóm prsníka, karcinóm krčka maternice. Pre skríning je dôležitá existencia testu s nízkou falošnou pozitivitou, či negativitou, jeho jednoduchosť a možnosť celoplošného uplatnenia a umožňuje záchyt onkologického ochorenia v skorom štádiu z hľadiska prognózy. Hlavným cieľom populačného skríningu je zníženie mortality (úmrtnosti) na dané ochorenie.

Dobrá organizácia skríningových programov vedie tiež k redukcii finančných nákladov štátu. Skríning má význam ak je: celoplošný, v danej populácii, organizovaný, štátom kontrolovaný, monitorovaný, vyhodnocovaný a priebežne podľa potreby aktualizovaný. Cieľom skríningových programov je možnosť znížiť mortalitu a incidenciu tzv. invazívnych foriem.

Nádory kože

Rakovina kože, nemelanómové a melanómové nádory patria medzi najčastejšie diagnostikované nádory u žien aj u mužov. Rozdeľujú sa na skvamocelulárny a bazocelulárny karcinóm.

Malígny melanóm patrí medzi najagresívnejšie kožné nádory a napriek zlepšeným liečebným možnostiam sa 5-ročné prežívanie u pacientov v metastatickom štádiu udáva 30%, avšak v prípade včasného lokalizovaného štádia je 5-ročné prežívanie viac ako 90%.

Podľa štúdie IARC (International AgencyforResearchon Cancer) publikovanej v časopise JAMA Dermatologysa predpokladá, že od roku 2020 do roku 2040 stúpne počet nových prípadov malígneho melanómu za rok o 50%, z 325 000 prípadov celosvetovo ročne v roku 2020 na vyše 500 000 prípadov celosvetovo ročne v roku 2040 a mortalita sa predpokladá že stúpne z 57 000 ročne v roku 2020 na takmer 100 000 prípadov v roku 2040.

Skríning malígneho melanómu

Doteraz neexistuje dôkaz, že by celoplošný skríning pre malígny melanóm dokázal znížiť mortalitu (úmrtnosť) na toto ochorenie, avšak existujú údaje z observačných štúdii, že skríning lekárom dokáže zachytiť tenšie (menej pokročilé) nádory ako samotní pacienti.

Možnými nepriaznivými dôsledkami skríningu kožných nádorov sú: potenciál falošnej positivity vedúcej k nadvyšetrovaniu, vrátane biopsií, anxiete, kožným jazvám, ale aj finančným nákladom.

U ľudí s vysokým rizikom vzniku malígneho melanómu je odporúčaný:

  • Skríning celej kože á rok skúseným klinikom na identifikáciu MM
  • Edukácia v oblasti samovyšetrovania a prevencie

Pre všeobecnú populáciu, ktorá nepatrí medzi ľudí s vysokým rizikom rakoviny kože nie je odporúčané rutinné vyšetrovanie kože skúseným odborníkom, avšak dôležitá je edukácia verejnosti o príznakoch a možnostiach prevencie vzniku malígneho melanómu.

Európsky kódex proti rakovine prezentuje 12 prípadov ako redukovať riziko rakoviny

Medzi odporúčania prevencie rakoviny kože patria:

  • vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu, hlavne u detí,
  • používajte ochranné krémy,
  • nepoužívajte soláriá.