Poradne na Trhu kože navštívilo 425 ľudí

Populárna osvetová akcia Trh kože, ktorej tretí ročník sa konal v poslednú októbrovú nedeľu, umožnila v jediný deň osobnú konzultáciu s dermatológom až 425 záujemcom. Bola diagnostikovaná aj rakovina kože!

            Edukačno-preventívne podujatie Trh kože sa konalo po tretí raz, ale po prvýkrát sa uskutočnilo v priestoroch bratislavského obchodného centra Eurovea. Zatiaľ kým prvé dva ročníky sa konali v uzavretej budove Starej tržnice, vo verejnom obchodnom priestore, kde je voľný pohyb návštevníkov, sa nedal presne odmerať počet záujemcov výlučne o toto osvetové podujatie. Mnohí sa pristavili počas verejných prednášok a diskusií odborníkov, pri stánkoch firiem a kúpeľov – a následne kráčali ďalej. V Eurovei však priemerná denná návštevnosť obyčajne dosahuje viac ako 30-tisíc ľudí.

            Na pódiu Trhu kože po celý deň prebiehali odborné diskusie s lekármi, napríklad na tému psoriázy, psoriatickej artritídy, melanómu, akné, chorôb kože v tehotenstve, vírusových ochorení kože, atopickej dermatitídy či rosacey. Dohromady ich bolo osem. Diskusiu s lekármi viedli moderátori z radov žurnalistov či rozhlasových redaktorov.

Konzultácie vo verejných a diskrétnych poradniach kože celých osem hodín robilo 18 dermatológov a štyri reumatologičky, čo je veľmi veľký počet odborníkov na kožné ochorenia na takom malom priestore na akcii určenej laickej verejnosti!

            Časť verejných poradní sa venovala všeobecnej dermatológii, kde najčastejšie konzultované problémy boli problematika psoriázy, rosacey, atopickej dermatitídy, padania vlasov, akné, ale aj materských znamienok. Práve tu bolo v prípade jednej mladšej pacientky vyslovené podozrenie na melanóm, najzhubnejšej formy rakoviny kože. Odborníčka ju poslala urgentne na vyšetrenie na onkodermatológiu.

            Ďalšie poradne sa špecializovali práve na vyšetrenie materských znamienok. U 74-ročného muža bol diagnostikovaný bazalióm (takisto forma rakoviny kože) a iné materské znamienka boli odporučené na ďalšie odborné posúdenie, prípadne chirurgické odstránenie spojené s histológiou. Evidentne nezhubné útvary odborníci odporučili na odstránenie laserom alebo kryoterapiou. V diskrétnych poradniach, kde sa robil ultrazvuk kĺbov, vyšetrili ultrasonografisti dohromady 70 pacientov. Väčšinou išlo o artrózy, v ôsmich prípadoch o psoriatickú artritídu.

            Dohromady však verejné či diskrétne poradne počas Trhu kože navštívilo 425 záujemcov, z čoho až 309 bolo žien! Aj tu sa potvrdilo, že ženy majú väčší záujem o svoje zdravie. Len tretina návštevníkov poradní je pravidelne sledovaná v kožných ambulanciách. Dve najväčšie skupiny tvorili vekové kategórie 35-55 a potom 65+. Viacerí rodičia však dali vyšetriť aj svoje deti.

            „Poradne, samozrejme, nie sú rovnocenné vyšetreniu v ambulancii,” upozorňuje predseda Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, ktorá nad podujatím opätovne prevzala záštitu. ,,V rámci poradní mali záujemcovia možnosť konzultovať svoje prípadné a doposiaľ neriešené kožné problémy, ale takisto existujúce dermatologické ochorenia. Ide o poradenstvo, na ktoré často  v ambulanciách v dnešnej uponáhľanej dobe neostáva čas. Touto aktivitou chceme zároveň posilniť dôveru voči kožným lekárom a zdôrazniť potrebu včasných návštev u kožného lekára.” 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár