Top slovenskí dermatológovia pod jednou strechou

Po prvý raz sa na Slovensku uskutoční podujatie pre verejnosť, ktoré ponúkne prednášky, diskusie, konzultácie a poradne na rôzne kožné ochorenia a problémy. V nedeľu 12. novembra od 10.00 do 18.00 hod. bude v bratislavskej Starej tržnici prvý ročník podujatia pod názvom TRH KOŽE, ktoré si ako podtitul zvolilo metaforu „Prichádzame s kožou na trh“. Záštitu a odborným garantom Trhu kože je Slovenská dermatovenerologická spoločnosť. Na Trhu kože sa stretnú TOP slovenskí kožní lekári z rôznych kliník.

Program Trhu kože je rozdelený do šiestich odborných sekcií. Návštevníci si môžu vypočuť a aktívne sa zapojiť do diskusií na hlavnom pódiu na témy psoriáza, atopický ekzém a iné ekzémy, akné, zriedkavé kožné ochorenia, melanóm a nádorové ochorenia kože, poranenia a defekty kože.

„Cieľom Trhu kože je odtabuizovať a napomôcť búraniu bariér a predsudkov, ktoré vyplývajú z neznalosti a strachu z kožných ochorení. Súčasne chceme upriamiť pozornosť na ich riešenia a  posilniť význam dermatovenerológie a odborníkov z danej oblasti na Slovensku,“ povedal doc. MUDr. Dušan Buchvald, prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

Najväčší záujem však predpokladáme o Poradne kože,“ konštatuje Lele Zemanová, riaditeľka agentúry ZEAL, ktorá s myšlienkou Trhu kože prišla. „Poradne poskytnú možnosť diskrétnych alebo otvorených konzultácii kožných problémov účastníkov priamo s vybraným lekárom. Pacient sa tak môže dostať k odborníkovi na konzultáciu bez čakania v ambulanciách.“

Do „Disktrétnej poradne kože“ je potrebné sa prihlásiť online pred podujatím na stránke www.trhkoze.sk od 1.novembra, kde bude aj možnosť kontroly materských znamienok dermatoskopom, či chronických rán a jaziev.

Kožné ochorenia, tak ako každé iné prinášajú so sebou aj rôzne obmedzenia a psychické dopady, nielen na samotného pacienta, ale častokrát aj celé rodiny. Preto budú na Trhu kože prítomné aj pacientske organizácie a Liga proti rakovine, ktoré budú poskytovať rady a konzultácie z oblasti psychológie a zvládania ochorenia.

Ukážky prvej pomoci pri poraneniach, popáleninách, ale aj základný kurz poskytnutia prvej pomoci zabezpečí organizácia Červený kríž.

Partnermi a vystavovateľmi Trhu kože sú spoločnosti Janssen, Novartis, Abbvie, Mylan, Elli Lilly, Aloris Vital, Pomark, Bioderma, Kúpele Smrdáky, La Roche Posay, Belupo, Zeppter.

Na Trh kože bude symbolické vstupné len pre dospelých 2 Euro, pričom celý zisk bude venovaný pacientskym organizáciám Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR a Bodkáčikovi – združeniu pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR a Občianskemu združeniu pacientov s dermatologickými malignitami. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke www.trhkoze.sk alebo na facebooku.

Lele Zemanová

Riaditeľka agentúry ZEAL