TRH KOŽE 2019 – Prichádzame do Eurovey s kožou na trh!

V nedeľu 27. októbra sa už po tretí raz uskutoční edukačno – preventívne podujatie TRH KOŽE, ktoré sa koná pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (SDVS). Cieľom Trhu kože je zvyšovať záujem laickej verejnosti o kožné ochorenia a informovať o možnostiach ich diagnostiky, liečby i prevencie.

Predchádzajúce ročníky prilákali mnohých záujemcov a Trh kože si získal mimoriadnu pozornosť a záujem práve pre svoj zámer ponúknuť návštevníkom bezplatné poradenstvo, konzultácie a odborné moderované prednášky dermatológov. Trh kože je zároveň platformou, kde je možné ľudí poučiť a upozorniť na to, aby nepodceňovali návštevu ambulancie kožného lekára. V odborných poradniach bude môcť každý záujemca konzultovať s dermatológmi akékoľvek svoje ťažkosti a problémy týkajúce sa kože.

Trh kože sa tento rok uskutoční v čase od 10.00 do 18.00 hod. v nových priestoroch a  v spolupráci s obchodným centrom Eurovea, ktoré má v súčasnosti priemernú dennú návštevnosť viac ako 30.000 ľudí.

Verejné a diskrétne poradne kože

Tento rok budú na Trhu kože k dispozícii odborníci v štyroch diskrétnych a šiestich verejných poradniach, kde bude možnosť kontroly materských znamienok dermatoskopom. V dvoch diskrétnych poradniach sa bude vykonávať ultrasonografické vyšetrenie kĺbov pri podozrení psoriatrickej artritídy, ktorí je tzv. skrytou sestrou autoimunitného ochorenia psoriázy.

V minulých rokoch boli v poradniach u niektorých návštevníkov odhalené a zachytené aj závažné a dovtedy neliečené kožné ochorenia ako psoriáza, či
rakovina kože.

V poradniach kože bude spolu počas ôsmych hodín k dispozícií dvadsať kožných lekárov. Do diskrétnych poradní bude potrebné sa prihlásiť online prostredníctvom stránky www.trhkoze.sk.

Odborné diskusie o kožných ochoreniach

Na prízemí Eurovei budú na hlavnom pódiu počas ôsmych hodín prebiehať odborné, moderované diskusie o najčastejšie sa vyskytujúcich kožných ochoreniach a problémoch.

„Vítame túto formu odkrývania a vysvetľovania problematiky diagnostiky a liečby dermatologických problémov, pretože počas bežného vyšetrenia máme natoľko obmedzený čas, že nie je možné každému pacientovi podrobne vysvetliť priebeh a závažnosť ochorenia,” uvádza Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident SDVS. „Zároveň tým akýmsi spôsobom aj súťažíme s tzv. Doktorom Googlom, ktorý častokrát navádza pacientov na samoliečbu a rôzne alternatívne spôsoby riešenia ochorenia. Avšak osobný kontakt a konzultácia s lekárom je vždy najvhodnejšia, preto apelujeme na ľudí, aby nepodceňovali návštevy dermatologických ambulancií, lebo len včasnou diagnostikou vieme včas zachytiť a liečiť kožné ochorenia.”

Diskusie budú zároveň prenášané naživo cez Facebook stránku Trhu kože a následne uchované v archíve pre ďalšie použitie.

Témy odborných diskusií a prednášajúci:

1. Psoriáza a systémové choroby
MUDr. Eva Škutilová, MPH, MUDr. Katarína Kovarčíková, MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

2. Psoriatická artritída – skrytá sestra psoriázy
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA , MPH

MUDr. Katarína Sisol, Mgr. Janka Dobšovičová Černáková (LPRe SR)

3. Rakovina kože  – malígny melanóm
MUDr. Desana Borecká, MUDr. Zuzana Murárová

5. Choroby kože v tehotenstve
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

4. Akné – generačný problém
MUDr. Eva Škutilová, MPH

6. Vírusové ochorenia kože – Ako na herpes?
MUDr. Gabriela Kolátorová

7. Roscea – keď vykvitne ruža na tvári!
MUDr. Diana Višňovská

8. Atopická dermatitída – ekzém na celý život?
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Stánky vystavovateľov a partnerov

Trh kože v Eurovei skutočne ponúkne aj akýsi pomyslený TRH v podobe stánkov vystavovateľov a partnerov, ktorého sa zúčastňujú významné medzinárodné spoločnosti prinášajúce dermatokozmetické prípravky na liečbu kožných ochorení.

Návštevníci budú môcť priamo pri stánkoch vyskúšať a konzultovať možnosti terapie. Medzi vystavovateľmi bude 10 partnerov, pacientske organizácie, ako aj kúpele zaoberajúce sa na liečbou kožných ochorení – Kúpele Smrdáky a Smerdžonka.