Nie je to len ochorenie kože

Psoriáza nie je iba kožné ochorenie. Je to zápalové autoimunitné ochorenie celého organizmu, ktoré sa
viditeľne prejavuje na koži, ale aj na nechtoch či dokonca kĺboch. Pri tejto systémovej chorobe môžu mať
psoriatici aj ďalšie zdravotné ťažkosti, ktoré so psoriázou súvisia. Treba o nich hovoriť s lekárom.

Dostane sa ti pod kožu

Kľúčovú úlohu pri vzniku a vo vývoji psoriázy zohráva porucha imunitného systému a zápal. Ak sa psoriáza nediagnostikuje a nelieči včas, zápal môže postupne negatívne účinkovať na celý organizmus. Psoriáza je geneticky podmienené ochorenie. Na jeho vzplanutí a rozvoji sa však okrem genetiky podieľajú aj provokačné faktory ako stres, poranenia kože, infekcie (napr. bakteriálny zápal ako angína) alebo niektoré toxíny či dokonca lieky. Dôležitú úlohu zohráva aj to, aká je individuálna odolnosť konkrétneho človeka proti vzniku psoriázy.

Autoimunitný zápal

Na Slovensku trpí psoriázou asi 200–tisíc ľudí. Toto ochorenie postihuje rovnako mužov i ženy. Prejavy súvisia s tým, o akú klinickú formu ochorenia ide. Môže sa stať, že u jedného pacienta sa vyskytne aj viac typov psoriázy. Najrozšírenejšou formou je ložisková psoriáza, keď sa na koži objavujú zhrubnuté začervenané, bolestivé aj svrbiace a popraskané ložiská, z ktorých sa odlupujú striebristé šupiny suchej kože. Ani zďaleka nejde o výlučne kozmetický problém! Psoriáza môže postihovať nechty a takisto aj kĺby. V prípade postihnutia kĺbov hovoríme o psoriatickej artritíde. Keďže psoriáza má  utoimunitný základ, ktorého podstatou je zápal, psoriatici častejšie mávajú aj autoimunitné ochorenie, ktorým je Crohnova choroba. Ide o zápalové ochorenie čriev. Takisto trpia častejšie srdcovo– cievnymi ochoreniami či metabolickým syndrómom, pretože tieto ochorenia vyvolávajú podobné faktory.

Základnou zmenou pri kožných prejavoch psoriázy je výrazné urýchlenie delenia buniek pokožky. Z 28 dní, čo je normálny cyklus života bunky kože, len na štyri dni. Delenie buniek pokožky sa v porovnaní so zdravou kožou 20– až 30–násobne zvýši. Bunková látková premena výrazne stúpne, objem pokožky sa niekoľkonásobne zväčší. Životný cyklus bunky je teda rýchly, bunka nestihne adekvátne dozrieť, tvorí nedokonalý keratín a pokožka tak šupinatie a opadáva.

Nie je nákazlivá

Psoriáza sa môže začať prejavovať v akomkoľvek veku. Najčastejšie sa prvýkrát objavuje vo veku 15 až 25 rokov, keď hovoríme o takzvanej včasnej forme psoriázy, ale môže sa prejaviť až po 40. roku života, keď ide o neskorú psoriázu. V súvislosti s týmto ochorením sa často možno stretnúť s predsudkami, nepochopením okolia až diskrimináciou pacientov. K najčastejším omylom patrí tvrdenie, že psoriáza je nákazlivé ochorenie. Nie je to pravda. Psoriáza je neinfekčná choroba. Psoriatici, najmä tí so závažnejšími prejavmi ochorenia, často trpia aj úzkosťou či depresiami. Tento estetický problém často aj z extroverta urobí hanblivého človeka. Vhodnou liečbou psoriázy však toto ochorenie možno dostať pod kontrolu a významne zlepšiť kvalitu života. So  lepšením stavu, ktorý sa týka zápalu v organizme, sa totiž zlepšia mnohé ďalšie, pridružené prejavy ochorenia a diagnózy, ktoré s ním súvisia.

V minulosti sa liečba psoriázy liečila dechtovou pastou a horským slnkom. Neskôr sa kožní lekári dopracovali k liečbe, pri ktorej sa cielene ničia faktory, ktoré psoriázu vyvolávajú. K súčasným metódam liečby patrí fototerapia, lokálne lieky, vhodne nastavená tabletková liečba alebo najmodernejšia forma terapie – biologická liečba. Tá bola vyvinutá tak, aby zasiahla proti zápalovým procesom v organizme. Biologické lieky predstavujú v liečbe psoriázy obrovský zlom a od októbra 2019 môžu niektoré druhy predpisovať už aj ambulantní dermatológovia.