Opakované spálenie pokožky v detstve zvyšuje pravdepodobnosť vzniku malígneho melanómu v dospelosti upozorňuje onkodermatológ MUDr. Zuzana Murárová, PhD.

Vedeli ste, že každý rok sa počet nových malígnych melanómov kože zvýši o 5%? Iniciatíva Euromelanoma upozorňuje aj tento rok na dôležitosť prevencie pred rakovinou kože. Zvýšenú pozornosť by sme mali venovať práve deťom.

Podľa dát z roku 2020 sa na Slovensku u 2 až 10 % pacientov, ktorí prežili melanóm, vyvinie druhý primárny melanóm. U 30 % až 50 % ľudí s nemelanómovou rakovinou kože sa do 5 rokov vyvinie druhý bazocelulárny alebo skvamocelulárny karcinóm.

Aj to je jedným z dôvodov prečo prichádza Iniciatíva Euromelanoma aj tento rok na Slovensko s cieľom edukovať o prevencii pred rakovinou kože. Podľa štatistík ľudia, ktorí už v minulosti mali rakovinu kože, sú vystavení vyššiemu riziku, že ju opäť dostanú. Obzvlášť zvýšenú pozornosť pri prevencii by sme mali venovať deťom.

DETSKÁ KOŽA JE ZRANITEĽNEJŠIA

Až polovicu kumulatívnej dávky UV žiarenia človek dostane pred dovŕšením dospelosti. “Naša pokožka si pamätá každé poškodenie slnkom a časom sa to prejaví – či už predčasným starnutím pokožky alebo aj predrakovinovými stavmi. Napriek tomu, že má detská pokožka lepšiu regeneračnú schopnosť ako pokožka dospelého človeka, je zraniteľnejšia,” vysvetľuje onkodermatológ Zuzana Murárová. Môže za to jej tenkosť, ktorá spôsobuje, že prienik UV lúčov je hlbší a má menej kožného farbiva. Tieto faktory zvyšujú náchylnosť na spálenie.

Zlaté pravidlá včasnej diagnostiky malígneho melanómu sú:

  1. Neignorujte to, nečakajte že to samo zmizne.
  2. Nečakajte, ako sa to vyvinie.
  3. Nemyslite si, že to nie je nič vážne.
  4. Nemyslite si, že to nie je vašou prioritou riešiť to.
  5. Predovšetkým sa nebojte navštíviť lekára.

Stratégia včasnej diagnostiky kožnej rakoviny – samovyšetrovanie

Skríning a včasná diagnostika kožnej rakoviny sú

  • Dostupné v každej kožnej ambulancii
  • Rýchle
  • Nebolestivé
  • Motivačné

VŠÍMAJME SI SEBA AJ ĽUDÍ OKOLO NÁS

“Bez jasnej príčiny poranenia by mal byť každý pigmentovaný aj nepigmentovaný nález s rankou a krvácaním vyšetrený histologicky,” dopĺňa Murárová. Rýchly rast je spojený s veľkou agresivitou ochorenia.

Prežívanie pacientov s inoperabilnými metastázami melanómu r. 2008

Medzi rokmi 2010-2023 sme boli svedkami fantastických výsledkov v liečbe imunoterapiou (anti PD-1, anti CTLA-4, anti LAG-3 a cielenej liečby BRAF a MEK inhibítormi.
Priemerné 5 ročné prežívanie pacientov s metastatickým melanómom sa zvýšilo až na cca 60 %.