Projekt Euromelanoma ukazuje Európanom, že čo i len malá škvrna na koži môže zabíjať! – MVDr. Martina Mazánková

Včasné odstránenie a kontrola kožných útvarov u dermatovenerológa môže zachrániť život.

Pretože začínajúca kožná rakovina sa môže presunúť do pokročilého štádia skôr, než si veľakrát uvedomíme, že sa jedná o závažné a život ohrozujúce ochorenie kože.

Celosvetový program United Against Skin Cancers je inšpirovaný tromi základnými hodnotami spoločnosti Pierre Fabre: prevencia, liečba a podpora pacientov.

Cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o tomto ochorení a možnostiach včasnej liečby pacientov

Aktinická keratóza

Slnečné žiarenie je hlavným karcinogénom životného prostredia, ktorý prispieva k procesu fotostarnutia a rakoviny kože1,2
Aktinická keratóza je prekancerózna lézia spôsobená expozíciou UV žiarenia, ktorá vedie k poškodeniu DNA a proliferácii atypických keratinocytov

 • nejedná sa o kozmetický problém
 • zvýšené riziko rozvoja invazívneho SCC (~10%)
 • väčšie prejavy a nádorové pole predstavujú vyššie riziko vzniku SCC
 • u imunosuprimovaných: >30%
 • liečba je časovo náročná, je nutná adherencia na liečbu
 • liečba môže byť nákladná
 • incidencia stále stúpa, UVB, fototoxická farmaka
 • rizikové faktory: mužské pohlavie, svetlý fototyp, ťažká forma plešatosti, kožné vrásky, vysoká tendencia kože na spálenie sú spojené s extenzívnym aktinickým poškodením kože (viac ako 10 AKs na koži)

Prevencia rakoviny kože verzus servis auta

 • PRIMÁRNA PREVENCIA: garáž, voskovanie = sunscreen
 • SEKUNDÁRNA PREVENCIA: prehliadka auta v servise = vyhľadávanie kožných nádorov, preventívne prehliadky
 • TERCIÁRNA PREVENCIA: odstránenie hrdze = liečba aktinických keratóz, dermatologickej excízie,

ZMENA PRAVIDIEL PRI OCHRANE KOŽE PROTI SLNKU

Zvýšiť povedomie verejnosti o nebezpečenstve modrého svetla HEV a nutnosti sa proti nemu chrániť

OD OČÍ KU KOŽI

Škodlivé účinky viditeľného svetla boli popísané v oblasti oftalmológie.

Viditeľná časť slnečného spektra (380–780 nm) prechádza očnými štruktúrami a dopadá na sietnicu, kde je vnímaná.

Roky výskumu preukázali príčinnú súvislosť medzi očnými poruchami a expozíciou sietnice fialovo modrému svetlu. Tieto vysokoenergetické lúče viditeľného spektra vyvolávajú oxidačné lézie, ktoré poškodzujú bunky sietnice. Toto poškodenie zohráva kľúčovú úlohu v patogenéze vekom podmienenej makulárnej degenerácie (VPMD).

Je hlavnou príčinou zrakového postihnutia vo vyspelých krajinách, preto je dôležité, aby sme si oči pred modrým svetlom chránili po celý život.

POŠKODENIA KOŽE

Veľké množstvo fotónov patriacich do fialovomodrého svetla sa nachádza na dennom svetle, najmä keď je jasná obloha, a prenikajú ešte hlbšie do vrstiev našej kože ako UV svetlo.
Tieto krátkovlnné fotóny (fialovo modré) obsahujú dostatok energie, aby spôsobili tvorbu reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ktoré rovnako ako UVA lúče poškodzujú všetky zložky buniek: lipidy, proteíny a DNA.

 1. FOTOPOŠKODENIE = Fotopoškození kůže
 2. VČASNÉ ŠTÁDIUM AK = Včasná forma aktinickej keratózy
 3. AK = Actinic keratosis
 4. SCC = Squamous Cell Carcinoma

Pierre Fabre
Pierre Fabre je treťou najvýznamnejšou farmaceutickou spoločnosťou vo Francúzsku. Sídlo tejto rodinnej spoločnosti je od začiatku na juhozápade Francúzska v regióne Midi-Pyrénées (v okolí mesta Toulouse). Pierre Fabre má svoje pobočky v 44 krajinách vrátane Českej republiky a svoje produkty distribuuje po celom svete vo viac ako 130 krajinách. Pierre Fabre pôsobí už viac ako 50 rokov v rôznych oblastiach zdravia: od dermokozmetických prípravkov cez voľnopredajné lieky až po lieky na predpis.