Záujem o poradne s dermatológmi na Trhu kože je mimoriadny

Bratislava, 8.11.2018: V nedeľu 11. novembra sa uskutoční 2. ročník unikátneho podujatia zameraného na zvýšenie povedomia o kožných ochoreniach, ich liečby a diagnostiky TRH KOŽE. Cieľom je motivovať ľudí, aby „Prišli s  kožou na trh“ ako uvádza podtitul akcie a tak odkryli a dokázali hovoriť o svojich prípadných kožných problémov a riešili ich skôr, ako nastanú vážnejšie zdravotné komplikácie. Návštevníci budú môcť od 10.00 do 18.00 bod v Starej tržnici v Bratislave konzultovať svoje prípadné kožné problémy v dvanástich verejných a diskrétnych poradniach kože a vypočuť si odborné diskusie s TOP dermatovenerológmi.

Záujem o  porade kože je mimoriadny, termíny do diskrétnych poradní, kde je potrebné sa prihlasovať online cez webovú stránku www.trhkoze.sk, sa obsadili v priebehu pár hodín.

V tomto roku pribudla aj poradňa, kde budú prebiehať vyšetrenia kĺbov ultrasonografiou pri možnom ochorení sporadickej artritíde, ktorá sa vyskytuje u viac ako 30% ľudí postihnutých  chronickým zápalovým kožným ochorením psoriázou.

V spolupráci so Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou, ktorá je odborných garantom Trhu kože je pripravený program dvanástich odborných diskusií, ktoré budú prebiehať na hlavnom pódiu. Prezentácie lekárov na vybrané témy ako Nová éra liečby psoriázy, Starostlivosť o pacienta s atopickou dermatitídou, Infekčné ochorenia kože, či Akné nie je kozmetický problém a ďalšie budú robené ako talk show s moderátorom, aby ešte pútavejšie priblížili návštevníkom problematiku daného kožného ochorenia.

Veľmi sa tešíme, že účasť na 2. ročníku Trhu kože nám potvrdilo dvadsaťšesť dermatovenerológov, ktorí napriek ich pracovanej vyťaženosti boli ochotní venovať celú nedeľu ďalším konzultáciám a prednáškam pre verejnosť. Už prvý ročník ukázal, že ľudia zanedbávajú návštevy kožných ambulancií, ktoré sú dostupné po celý rok a prichádzali na Trh kože vo viacerých prípadoch s pokročilými štádiami rôznych dermatologických problémov. Trhom kože chceme v prvom rade ľudí naučiť , aby nezanedbávali svoje zdravie, neskrývali svoje problémy a riešili ich s odborníkmi a nie s tzv. „Google lekárom“, uvádza riaditeľka organizujúcej agentúry ZEAL, s.r.o. Mgr. Lele Zemanová.

Program odborných diskusií a kompletný zoznam prednášajúcich kožných lekárov a lekárov v poradniach je zverejnený na stránke www.trhkoze.sk alebo na www.facebook.com/trhkoze/.

Lele Zemanová

Riaditeľka agentúry ZEAL